Förvaltningsrätten i Sverige häver Betssons sanktioner

Förvaltningsrätten i Linköping har upphävt Spelinspektionens dom mot Betsson Group från juni 2020, efter att ha funnit att tillsynsmyndigheten inte hade “någon grund” för att dela ut en varning och en sanktionsavgift.

Spelinspektionen utfärdade en varning och sanktionsavgift på 20 miljoner kronor (1,69 miljoner pund) till Betsson Nordic för försäljning av spel via en oregistrerad agent och ett otillåtet bonuserbjudande, och onlinespelkoncernen signalerade omedelbart sin avsikt att överklaga.

Under en period kunde kuponger från Betsson köpas på Pressbyrån och 7-Eleven, och Spelinspektionen anser att dessa därför fungerade som spelombud utan att vara registrerade, vilket strider mot en bestämmelse i spellagen.

Förvaltningsrätten har dock konstaterat att situationen inte omfattas av lagens bestämmelser om spelombud, och menar att “försäljningen av kupongerna inte utgör försäljning av spel, mottagande av insatser eller förmedling av vinster”.

Vidare konstaterade förvaltningsdomstolen också att koncernen inte, som tillsynsmyndigheten anser, har tagit emot betalningar från någon annan än en speltjänsteleverantör, och inte heller tagit emot kontanter som betalning för onlinespel genom försäljningen av kupongerna.

I ett uttalande om sin dom tillade Förvaltningsrätten att den “har därför kommit fram till att Spelinspektionen inte har haft någon grund för att utfärda en varning till Betsson och besluta om en sanktionsavgift”. Myndighetens beslut upphävs därför i sin helhet”.

Spelinspektionen sade vid sin första dom om sanktionsavgiftens storlek att “det har förekommit flera allvarliga överträdelser av bland annat spelansvarsreglerna och att överträdelserna har pågått under en relativt lång tid, mellan sex och tolv månader”.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping, men man tillägger att man “redan har flera pågående mål om tolkningar av spellagens bonusbestämmelse”.